Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large

Dogfennau a mapiau gorllewin Gwynedd


Yma, cewch weld ein holl ddeunyddiau sy’n sôn am ein gwaith yng ngorllewin Gwynedd hyd yma, yn cynnwys ein cylchlythyr diweddaraf ac adroddiadau technegol sy’n cyfrannu at ein hymgynghoriad

Dogfennau a mapiau cyfredol

Y cylchlythyr a’r adroddiadau technegol diweddaraf

Atodiadau Adroddiad Amgylcheddol Is-orsaf Bryncir

Ffigurau Adroddiad Amgylcheddol Is-orsaf Bryncir

Dogfennau a mapiau blaenorol

Newyddion y Prosiect 2016

Cyfnod Ymgynghori Cyntaf, Hydref 2012

Newyddion y Prosiect, Hydref 2012

Project Need Case 2012: mae’n esbonio pam y mae angen prosiect Cysylltiad Gogledd Cymru a’r gwaith y mae angen i ni ei wneud. Cyhoeddwyd fersiwn wedi’i diweddaru o’r ddogfen hon yn 2015 (Saesneg yn unig).

Cwestiynau cyffredin: Atebion i gwestiynau a ofynnir yn aml.

Glaslyn Estuary Route Corridor Report: Archwilio ein dewis cychwynnol o gael cysylltiad tan ddaear, a chlustnodi coridor llwybr arfaethedig ac aliniad llwybr potensial yn aber yr afon Glaslyn (Saesneg yn unig). 

Yr opsiynau ar gyfer safle'r is-orsaf arfaethedig ger Bryncir: mae'r map hwn yn dangos y tri safle posibl y boum yn ymgynghori arnynt

West Gwynedd Substation Siting Study: Archwilio a chlustnodi opsiynau safle ar gyfer is-orsaf yng ngorllewin Gwynedd (Saesneg yn unig).

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect