Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large

Ein Cynlluniau Diweddaraf


Llinell uwch ben rhwng yr Wylfa a Phentir

Mae ein cynlluniau diweddaraf yn cynnwys cynllun manwl o’r ail gysylltiad, yn cynnwys lleoliad y peilonau unigol. 

Twnelu o dan Afon Menai

Bwriadwn greu twnnel i fynd o dan Afon Menai. Bydd y twnnel tua 4km o hyd ac rydym wedi pennu mannau ar y naill ben a’r llall lle byddwn yn adeiladu’r offer y bydd arnom eu hangen i newid o linell uwch ben i gebl tanddaear.


Map rhyngweithiol y prosiect

Cewch archwilio ein map rhyngweithiol o'r cynlluniau ar Ynys Môn ac yng Ngwynedd. Gallwch chwyddo’r map i weld darnau penodol o’r llwybr a chwilio’r map yn ôl y cod post. 

Trafnidiaeth ac Adeiladu

Bydd y rhan fwyaf o’r offer y bydd arnom eu hangen yn cael eu cludo ar lorïau ond bydd arnom angen rhai cerbydau trymach hefyd fel craenau.

Newyddion diweddaraf am lwybrau’r traffig adeiladu

Y llynedd, buom yn ymgynghori am newidiadau i rai o’r ffyrdd y bwriadwn eu defnyddio wrth adeiladu’r ail gysylltiad. 


Ein gwaith yng Ngorllewin Gwynedd

Mae ein gwaith yng ngorllewin Gwynedd yn cynnwys gwneud gwaith uwchraddio pwysig i’r rhwydwaith trydan ger Porthmadog a Bryncir.

 Beth sy’n digwydd nesaf?

Mae Pwer Niwclear Horizon wedi cyflwyno’u cais ar gyfer Wylfa Newydd i’r Arolygiaeth Gynllunio ac rydym ni’n disgwyl cyflwyno’n cais ninnau yn ystod y misoedd nesaf. 

Rydym yn dal i sgwrsio gyda phobl ac i gynnal asesiadau ac arolygon. Bydd hyn yn sicrhau bod ein cais yn talu sylw i’r wybodaeth ddiweddaraf bosibl.

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect