Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large

Ein Cynlluniau Diweddaraf


Llinell uwch ben rhwng yr Wylfa a Phentir

Mae ein cynlluniau diweddaraf yn cynnwys cynllun manwl o’r ail gysylltiad, yn cynnwys lleoliad y peilonau unigol. 

Twnelu o dan Afon Menai

Bwriadwn ddefnyddio twnnel i fynd o dan Afon Menai. Bydd y twnnel tua 4km o hyd ac rydym wedi pennu mannau ar y naill ben a’r llall lle byddwn yn adeiladu’r offer y bydd arnom eu hangen i newid o linell uwch ben i gebl tanddaear.


Map rhyngweithiol y prosiect

Cewch archwilio ein map rhyngweithiol o'r cynlluniau ar Ynys Môn ac yng Ngwynedd. Gallwch chwyddo’r map i weld darnau penodol o’r llwybr a chwilio’r map yn ôl y cod post. 

Trafnidiaeth ac Adeiladu

Bydd y rhan fwyaf o’r offer y bydd arnom eu hangen yn cael eu cludo ar lorïau.

Ein gwaith yng Ngorllewin Gwynedd

Mae ein gwaith yng ngorllewin Gwynedd yn cynnwys gwneud gwaith uwchraddio pwysig i’r rhwydwaith trydan ger Porthmadog a Bryncir.

 Beth sy’n digwydd nesaf?

Byddwn yn adolygu ein cynlluniau yng ngoleuni’r ymateb a gawn a’n hasesiadau ni. Bydd hyn yn cynnwys ystyried a oes ffyrdd y gallwn wella’r cynlluniau.

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect