Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large

Dogfennau eraill


Dogfennau eraill a’n helpodd ni i ffurfio'n cynlluniau.

Project Glossary - mae’n ymhelaethu ar y termau a ddefnyddir yn yr holl ddogfennau a gyhoeddwyd ar gyfer ymgynghoriad 2016 ac yn eu hesbonio.

The challenge of a subsea connection film, October 2015 - mae’n esbonio heriau cysylltiad tanfor ac yn dweud pam, ar ôl ystyried y mater yn ofalus, nad ydym yn symud ymlaen â’r dewis hwn

Agricultural and Farming Frequently Asked Questions- atebion i gwestiynau cyffredin a ofynnir i ni am ffermio, amaethyddiaeth a sut rydym yn cydweithio â pherchnogion tir

A study into the effect of National Grid major infrastructure projects on socio-economic factors - astudiaeth annibynnol i edrych ar effeithiau ein gwaith ar fusnesau lleol mewn ardaloedd lle rydym wedi adeiladu cysylltiad newydd

Electric and Magnetic Fields - The Facts - mae’n rhoi rhagor o wybodaeth am Feysydd Trydan a Magnetig

National Grid and the electricity industry - mae'n esbonio ein swyddogaeth ni yn y diwydiant trydan a sut yr ydym yn gweithredu’r rhwydwaith trydan yng Nghymru a Lloegr

Our approach to Options Appraisal - mae’n nodi sut yr ydym yn cymharu’r dewisiadau ac yn asesu’r lles a’r niwed y gallent eu gwneud

Our transmission infrastructure and its effect on local people, communities and the local economy - mae’n rhoi gwybodaeth am y ffordd rydym yn ystyried pobl a chymunedau lleol wrth ddatblygu prosiectau seilwaith newydd

Overhead line construction/refurbishment - gwybodaeth ynglyn â’r ffordd yr ydym yn adeiladu ac yn adnewyddu llinellau uwchben

Undergrounding high voltage electricity transmission lines - the technical issues - gwybodaeth am y materion technegol sy’n gysylltiedig â llinellau trawsyrru foltedd uchel tanddaear

National Grid’s commitments when undertaking works in the UK - ein polisi ar randdeiliaid, cymunedau ac amwynderau

Lands Rights Strategy - rhestr daliadau ar gyfer asedau newydd trawsyrru trydan 

Guidance on Lands Rights

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect