Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large
Friday, October 12, 2018

Clwb Pêl-droed Bethel yn sgorio gyda'r gronfa gymunedol

  • Mae Clwb Pêl-droed Bethel wedi cael grant cymunedol o £20,000 gan National Grid 
  • Bydd yr arian yn mynd tuag at godi ystafelloedd newid ac ystafell ddigwyddiadau 
  • Mae croeso i sefydliadau eraill a all fod yn gymwys i gael grant gysylltu â National Grid 

Mae Clwb Pêl-droed Bethel wedi cael grant o £20,000 gan Raglen Grantiau Cymunedol National Grid.

Mae’r grant yn garreg filltir o bwys i’r clwb sydd â dros 120 o aelodau rhwng pump ac 16 oed a bydd yn help i ariannu cyfleusterau newydd pwysig ar gyfer y timau a’r gymuned leol.

Dywedodd Sion Jones, Ysgrifennydd y Clwb:

“Mae’r cyllid yn hwb enfawr i’r clwb.  Bu’r clwb yn ganolbwynt i fywyd y gymuned ers ei sefydlu yn yr 1980au ac mae llawer iawn o ddefnydd yn cael ei wneud ohono.  

“Bydd yr arian yn mynd tuag at adeiladu ystafelloedd newid newydd ac ystafell ddigwyddiadau a bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth mawr i’n timau ac i’r gymuned.  Ein gobaith yw y bydd y cyfleusterau newydd yn ein helpu i sefydlu tîm oedolion hefyd.”

Mae’r rhaglen yn rhoi grantiau i sefydliadau cymunedol ac elusennau sy’n cefnogi cymunedau lleol ac yn gwneud gwelliannau ynddynt.

Dywedodd Gareth Williams, Uwch Reolwr Prosiect Cysylltiad Gogledd Cymru:

“Sefydlwyd y Rhaglen Grantiau Cymunedol i gefnogi sefydliadau sy’n sicrhau manteision cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol i gymunedau lleol mewn ardaloedd lle rydym yn gweithio.  

“Mae Clwb Pêl-droed Bethel yn enghraifft wych o sefydliad sy’n gwneud lles mawr i'r gymuned.

“Rydym yn edrych ymlaen at barhau i gydweithio â'r clwb yn y dyfodol a hoffem annog sefydliadau eraill a all fod yn gymwys i gael grant i gysylltu â ni ac i wneud cais.”

Ers dechrau’r rhaglen ym mis Rhagfyr 2015, mae dros £1,050,000 wedi’i roi mewn grantiau.  Hyd yma eleni, mae 28 o grantiau wedi’u cymeradwyo, gyda’r sefydliadau llwyddiannus yn amrywio o glybiau ieuenctid i ymgyrchoedd amgylcheddol.

Gall prosiectau cymunedol ymgeisio am grant o hyd at £20,000.[1] Cewch wybod rhagor am y rhaglen a sut i ymgeisio ar: http://betl.nationalgrid.co.uk[1] Nodiadau i olygyddion: Caiff prosiectau cymunedol sydd â chysylltiad uniongyrchol â phrosiectau mawr National Grid wneud cais am grant o hyd at £20,000.  Caiff unrhyw brosiectau cymunedol eraill wneud cais am grant o hyd at £10,000.  Er mwyn bodloni’r meini prawf i gael grant cymunedol, mae’n rhaid i’r holl ymgeiswyr ddangos yn glir yn eu cais bod gwaith National Grid yn effeithio arnynt.


<< Back

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect