Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large
Monday, November 07, 2016

Wythnos olaf o ddigwyddiadau cyhoeddus National Grid

 

  • Wythnos olaf o ddigwyddiadau cyhoeddus – cyfle i gyfarfod â'r tîm a’u holi 
  • Pensetiau rhithrealiti a model cyfrifiadurol 3D yn dangos sut y gallai’r ail gysylltiad edrych 
  • Cyfle i ddweud eich dweud cyn i’r ymgynghoriad gau ar 16 Rhagfyr 2016 

Mae National Grid yn annog pobl i gymryd rhan yn wythnos olaf ei ddigwyddiadau ymgynghori i gael gwybod rhagor am ei gynlluniau i gysylltu Wylfa Newydd â’r rhwydwaith trawsyrru trydan.

Mae'r digwyddiadau’n gyfle i bobl gyfarfod â'r tîm a gofyn cwestiynau iddynt.  Yn y digwyddiadau, mae sawl ffordd wahanol i bobl weld sut y gallai’r cysylltiad edrych yn cynnwys defnyddio pensetiau rhithrealiti a model cyfrifiadurol 3D.  Mae hwn yn caniatáu i bobl chwilio yn ôl cod post a gweld adrannau penodol o’r llwybr o gyfeiriad eu cartref.    

Dywedodd Gareth Williams, Uwch Reolwr y Prosiect:

“Mae’n debygol mai hwn fydd ein hymgynghoriad olaf ar y cysylltiad cyfan ac felly mae’n bwysig iawn bod pobl yn dod i siarad â ni ac yn rhoi cymaint o ymateb manwl ag y gallan nhw.  

“Rydyn ni’n awyddus iawn i gynifer o bobl ag sy’n bosib ddod i’n gweld. Mae gennym ddigwyddiadau mewn neuaddau cymuned, digwyddiadau yn y cerbyd ymgynghori a gwib-ddigwyddiadau dros yr wythnos nesaf. 

Dyma’r amserlen ar gyfer y digwyddiadau ymgynghori sydd ar ôl gan National Grid:

Digwyddiad cymunedol

Dydd Sadwrn 12 Tachwedd, 10am-4pm

Ysgol Gymuned Llanfechell, LL68 0SA

 

Dydd Mawrth 15 Tachwedd, 1.30pm-7.30pm

 

Neuadd y Penrhyn, Tan y Fynwent, Bangor, LL57 1NW

 

Digwyddiadau cerbyd yr ymgynghoriad

Dydd Mawrth 08 Tachwedd, 11am-1pm

Tŷ Menai, Parc Busnes Parc Menai, LL57 4HJ

 

Dydd Mawrth 08 Tachwedd, 2.30pm-4.30pm

Maes parcio Pringles, Llanfairpwll, LL61 5UJ

 

Nos Fercher 09 Tachwedd, 12pm-2.30pm

 

Maes parcio’r Co-op, Amlwch, LL68 9AL

Dydd Iau 10 Tachwedd, 12pm-2.30pm

Maes parcio Lôn y Felin, Llangefni, LL77 7RT

 

Dydd Gwener 11 Tachwedd, 12pm-2pm

Maes parcio Tesco Extra, Bangor, LL57 4SU

 

Gwib-ddigwyddiadau

Nos Fercher 09 Tachwedd, 5.30pm-7.30pm

Galeri, Doc Fictoria, Caernarfon, LL55 1SQ

 

Dydd Iau 10 Tachwedd, 5pm-7.30pm

 

Canolfan Hamdden David Hughes, Porthaethwy, LL59 5SS

Dydd Gwener 11 Tachwedd, 4pm-6.30pm

Canolfan Hamdden Plas Arthur, Llangefni, LL77 7QX

 

I gael y newyddion diweddaraf, gall pobl gofrestru ar wefan y prosiect i gael negeseuon ebost; rhoi eu henw i gael negeseuon testun trwy anfon NGCYM i 80800; neu ddilyn @NGNorthWales ar Twitter.


<< Back

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect