Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large
Wednesday, October 19, 2016

Lansio digwyddiadau cyhoeddus National Grid

  • National Grid yn lansio’u rhaglen ddigwyddiadau ym Môn a Gwynedd 
  • Pensetiau rhithwir a model cyfrifiadurol 3D yn dangos sut y gallai’r ail gysylltiad edrych 
  • Cyfle i ddweud eich dweud cyn i’r ymgynghoriad gau ar 16 Rhagfyr 2016 

 

Mae National Grid yn annog pobl i ddod i gyfarfod â’u tîm a dysgu rhagor am eu cynlluniau i gysylltu Wylfa Newydd wrth iddynt lansio cyfres o ddigwyddiadau cymunedol ledled Ynys Môn ac yng ngogledd Gwynedd.

 

Yn y digwyddiadau bydd sawl gwahanol ffordd i bobl weld sut y gallai’r cysylltiad edrych mewn, yn cynnwys pensetiau rhithwir a model cyfrifiadurol 3D. Bydd pobl yn cael defnyddio hwn i chwilio yn ôl cod post a gweld adrannau penodol o’r llwybr o gyfeiriad eu cartref.

 

Mae National Grid yn cynnal rhaglen dair wythnos o 19 o ddigwyddiadau mewn trefi a phentrefi rhwng 28 Hydref a 15 Tachwedd 2016. Bydd y tîm wrth law i ateb cwestiynau er mwyn helpu pobl yr ardal i ddeall y cynlluniau’n well ac ymateb iddynt.

 

Yn ddiweddar, cyhoeddodd y cwmni gynlluniau manwl ar gyfer cysylltiad newydd fyddai’n cynnwys peilonau ac yna dwnnel o dan Afon Menai – rhan hanfodol o’r cynlluniau i ddat-gloi’r buddsoddiad mewn atomfa newydd. Maent yn cynnal un ymgynghoriad olaf ar lwybr cyfan y cysylltiad newydd er mwyn i bobl yr ardal gael dweud eu dweud cyn cyflwyno cais cynllunio i'r llywodraeth yn 2017.

 

Dywedodd Gareth Williams, Uwch Reolwr y Prosiect:

 

“Mae’n debygol mai hwn fydd ein hymgynghoriad olaf ar y cysylltiad cyfan ac felly mae’n bwysig iawn bod pobl yn cael cyfle i ddod i siarad â ni a rhoi cymaint o ymateb manwl ag y gallan nhw.

 

“Rydan ni’n cynnal digwyddiadau mewn neuaddau cymuned ledled Môn a gogledd Gwynedd a gobeithio y gall llawer o bobl ddod. Rydym hefyd am grwydro'r ardal yng ngherbyd yr ymgynghoriad a bydd gennym wib-ddigwyddiadau mewn mannau allweddol – rydyn ni’n awyddus i roi’r cyfle gorau i bobl ddod i ofyn cwestiynau i ni wrth iddynt fynd o gwmpas eu bywyd bob-dydd.”

 

Amserlen digwyddiadau ymgynghori National Grid:

 

 

Digwyddiadau Cymunedol

 

 

Mercher 26 Hydref, 1.30pm-7.30pm

Neuadd Bentref Talwrn, LL77 7ST

 

Gwener 28 Hydref, 1.30pm-7.30pm

 

Ysgol Gynradd Llanfair Pwll, Ffordd Caergybi, LL61 5TX

Gwener 04 Tachwedd, 1.30pm-7.30pm

Gwesty Tre-Ysgawen, Capel Coch, LL77 7UR

 

Sadwrn 05 Tachwedd, 10am-4pm

Neuadd Gymuned Ysgol Rhosybol, LL68 9PP

 

Sadwrn 12 Tachwedd, 10am-4pm

Ysgol Gymuned Llanfechell, LL68 0SA

 

Mawrth 15 Tachwedd, 1.30pm-7.30pm

Neuadd y Penrhyn, Tan y Fynwent, Bangor, LL57 1NW

 

 

Digwyddiadau Cerbyd yr Ymgynghoriad

 

 

Iau 27 Hydref, 12pm-2.30pm

Maes parcio Ffordd Glascoed, Cemaes, LL67 0HN

 

Sadwrn 29 Hydref, 12pm-2.30pm

Maes parcio Llys Menai, Ffordd y Ffair, Porthaethwy, LL59 5QW

 

Mawrth 01 Tachwedd, 12pm-2.30pm

 

Maes parcio Caffi Stesion y Llan, Llannerch-y-medd, LL71 8EU

Iau 03 Tachwedd, 12pm-2.30pm

Maes parcio Lôn y Felin, Llangefni, LL77 7RT

 

Mawrth 08 Tachwedd, 11am-1pm

Tŷ Menai, Parc Busnes Parc Menai, LL57 4HJ

 

Mawrth 08 Tachwedd, 2.30pm-4.30pm

Maes parcio Pringles, Llanfairpwll, LL61 5UJ

 

Mercher 09 Tachwedd,  12pm-2.30pm

 

Maes parcio’r Co-op, Amlwch, LL68 9AL

Iau 10 Tachwedd, 12pm-2.30pm

Maes parcio Lôn y Felin, Llangefni, LL77 7RT

 

Gwener 11 Tachwedd, 12pm-2pm

Maes parcio Tesco Extra, Bangor, LL57 4SU

 

 

Gwib-ddigwyddiadau

 

 

Mercher 02 Tachwedd,  2pm-4.30pm

Pontio, Prifysgol Bangor, LL57 2TQ

 

Mercher 09 Tachwedd, 5.30pm-7.30pm

Galeri, Doc Fictoria, Caernarfon, LL55 1SQ

 

Iau 10 Tachwedd, 5pm-7.30pm

 

Canolfan Hamdden David Hughes, Porthaethwy, LL59 5SS

Gwener 11 Tachwedd, 4pm-6.30pm

Canolfan Hamdden Plas Arthur, Llangefni, LL77 7QX

 


<< Back

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect