Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large
Tuesday, June 21, 2016

Sesiynau galw heibio a gynhelir yng ngogledd Cymru yr wythnos hon

Yr wythnos ddiwethaf, fe gyhoeddom ni ragor o wybodaeth ynglŷn â lle a sut y byddwn yn rhoi’r cysylltiad o dan y ddaear i groesi Afon Menai. 

Mae ein tîm yn cynnal nifer o sesiynau galw heibio lle gall pobl sy'n byw yn yr ardal ddysgu mwy am ein cynlluniau ac edrych ar fapiau a lluniau. Yn ogystal, gallwch ofyn cwestiynau i’n tîm. Mae’r sesiynau’n cael eu cynnal yn ein cerbyd cymunedol felly cadwch eich llygaid yn agored amdanom yn y canolfannau isod. 

Byddwn yn yr ardal ar: 

Dyddiad y digwyddiad

Lleoliad y digwyddiad

Amser y digwyddiad

Dydd Mercher 22 Mehefin

Maes parcio James Pringle Weavers

Gorsaf Llanfair Pwllgwyngyll, Ffordd Caergybi, Ynys Môn, LL61 5UJ

3pm - 7:30pm

Dydd Iau 23 Mehefin

Maes parcio Tesco Extra, Bangor

Ffordd Caernarfon, Bangor, Gwynedd, LL57 4SU

3pm - 7:30pm

Dydd Gwener 24 Mehefin

Maes parcio James Pringle Weavers

Gorsaf Llanfair Pwllgwyngyll, Ffordd Caergybi, Ynys Môn, LL61 5UJ

3pm - 7:30pm


<< Back

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect