Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large

Y newyddion diweddaraf

Friday, October 12, 2018

Clwb Pêl-droed Bethel yn sgorio gyda'r gronfa gymunedol

Mae Clwb Pêl-droed Bethel wedi cael grant cymunedol o £20,000 gan National Grid Bydd yr arian yn mynd tuag at godi ystafelloedd newid ac ystafell ddigwyddiadau Mae croeso i sefydliadau eraill a all fod yn gymwys i gael grant gys...

Read complete article >

Thursday, October 04, 2018

Y cynigion ar gyfer cysylltiad Wylfa Newydd wedi cael eu derbyn i’w harchwilio

 Yr Arolygiaeth Gynllunio yn derbyn cais y National Grid am gysylltiad newydd Cam pwysig i ddatgloi’r buddsoddiad bydd Wylfa Newydd yn ei gynnig Bydd y cynigion rŵan yn cael eu hasesu a gall pobl leol gymryd rhan Mae cynllun...

Read complete article >

Friday, September 07, 2018

Cynlluniau ar gyfer cysylltiad Wylfa Newydd wedi’u cyflwyno

 Mae’r cysylltiad newydd yn allweddol ar mwyn datgloi buddsoddiad gwerth miliynau o bunnau o atomfa Wylfa Newydd Cannoedd o benderfyniadau a newidiadau ar sail ymateb pobl yr ardal Yr Arolygiaeth Gynllunio sy’n gyfrifol am ...

Read complete article >

Wednesday, May 02, 2018

Cydweithio â Llywodraeth Cymru ar drydedd bont dros Afon Menai

Mae Llywodraeth Cymru wedi symud ymlaen â’u cynlluniau ar gyfer trydedd bont dros Afon Menai. Cynhaliwyd ymgynghoriad ganddynt yn ddiweddar ar leoliadau posibl ar gyfer y bont. Mae swyddogion yn awyddus i ddeall a fydd modd i bo...

Read complete article >

Thursday, March 30, 2017

Helpwch i siapio'r cynlluniau ar gyfer gwneud gwaith uwchraddio pwysig i’r rhwydwaith trydan yng ngorllewin Gwynedd

Mae pobl yn cael eu hannog i roi eu barn ar y gwaith pwysig o uwchraddio’r rhwydwaith trydan ger Bryncir yng ngorllewin Gwynedd. Mae'r gwaith uwchraddio yn rhan o’r gwaith o gysylltu gorsaf bŵer niwclear Wylfa Newydd a ffermydd gwynt yn I...

Read complete article >

Monday, December 19, 2016

Cannoedd yn cymryd rhan yn ymgynghoriad National Grid

Cyflwynwyd cannoedd o eitemau o ymateb i ymgynghoriad National Grid ar y cynlluniau i gysylltu Wylfa Newydd Cafwyd sylwadau manwl gan gymunedau, awdurdodau lleol a rhanddeiliaid Bydd yr ymateb yn helpu National Grid i baratoi cais cynllunio...

Read complete article >

Monday, December 12, 2016

National Grid ymgynghoriad yn cau yn fuan

 Cyfle i ddweud eich dweud cyn i’r ymgynghoriad gau ar 16 Rhagfyr 2016 Bwriad i gael ail linell uwchben a thwnnel o dan Afon Menai i gysylltu Wylfa Newydd Cewch weld sut y gallai’r llwybr edrych a dysgu mwy ar-lein Mae...

Read complete article >

Monday, November 07, 2016

Wythnos olaf o ddigwyddiadau cyhoeddus National Grid

 Wythnos olaf o ddigwyddiadau cyhoeddus – cyfle i gyfarfod â'r tîm a’u holi Pensetiau rhithrealiti a model cyfrifiadurol 3D yn dangos sut y gallai’r ail gysylltiad edrych Cyfle i ddweud eich dweud cyn i&rs...

Read complete article >

Wednesday, October 19, 2016

Lansio digwyddiadau cyhoeddus National Grid

National Grid yn lansio’u rhaglen ddigwyddiadau ym Môn a Gwynedd Pensetiau rhithwir a model cyfrifiadurol 3D yn dangos sut y gallai’r ail gysylltiad edrych Cyfle i ddweud eich dweud cyn i’r ymgynghoriad gau ar 16 Rha...

Read complete article >

Wednesday, October 05, 2016

National Grid yn annog cymunedau i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad olaf ar y llwybr cyfan

Cewch weld sut y gallai ail gysylltiad Wylfa Newydd edrychPennu lleoliadau peilonau Dewis mynd â’r cysylltiad o dan Afon Menai trwy dwnnel Addasu llwybr y llinell uwch ben i leihau’r effeithiau ar gymunedau  Mae ...

Read complete article >

Thursday, July 07, 2016

National Grid yn dewis llwybr ar gyfer cysylltiad newydd

 Dewis y llwybr o Wylfa i ddwyrain Llangefni Y llwybr yn agos at y llinell bresennol er mwyn helpu i leihau’r effaith weledol ar gymunedau a’r tirlun Cyhoeddwyd yr adroddiad adborth o ymgynghoriad hydref 2015 hefyd Yn ...

Read complete article >

Tuesday, June 21, 2016

Sesiynau galw heibio a gynhelir yng ngogledd Cymru yr wythnos hon

Yr wythnos ddiwethaf, fe gyhoeddom ni ragor o wybodaeth ynglŷn â lle a sut y byddwn yn rhoi’r cysylltiad o dan y ddaear i groesi Afon Menai. Mae ein tîm yn cynnal nifer o sesiynau galw heibio lle gall pobl sy'n byw yn yr ardal ...

Read complete article >

Wednesday, June 15, 2016

National Grid yn cyhoeddi cynlluniau pellach ar gyfer cysylltiad o dan y ddaear yn y Fenai

Llwybrau ar gyfer llinell uwchben yn cael eu diystyru ger Llanddaniel Fab, Gaerwen a Bangor Cyhoeddi dewisiadau o ran croesi o amgylch y Fenai Hyd at 5km o gebl i’w osod o dan y ddaear Rhagor o wybodaeth am dechnoleg croesi ...

Read complete article >

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect