Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large

Dweud eich dweud


Mae Pwer Niwclear Horizon wedi cyflwyno’u cais ar gyfer Wylfa Newydd i’r Arolygiaeth Gynllunio ac rydym ni’n disgwyl cyflwyno’n cais ninnau yn ystod y misoedd nesaf.  

Rydym yn dal i sgwrsio gyda phobl ac i gynnal asesiadau ac arolygon.

Bydd hyn yn sicrhau bod ein cais yn talu sylw i’r wybodaeth ddiweddaraf bosibl. 

Os oes gennych sylwadau am ein cynlluniau a chithau heb eu hanfon eto, mae'n bwysig ein bod yn eu cael cyn gynted ag y bo modd. Rydym bob amser yn awyddus i gael gwybodaeth newydd am ffyrdd o leihau effeithiau ein gwaith. Gallwch gyflwyno’ch sylwadau trwy:

Ysgrifennu atom yn ein cyfeiriad rhadbost: Freepost National Grid, NW Connection

Neu anfon neges ebost atom yn nationalgrid@cysylltiadgogleddcymru.com

Neu, os bydd gennych ryw gwestiwn, Gallwch ffonio 0800 990 3567 

Cewch ragor o gyfle i ddweud eich dweud ac i gyflwyno’ch sylwadau’n uniongyrchol i’r Arolygiaeth Gynllunio i’w hystyried pan fyddwn ni wedi cyflwyno’n cais. Cewch wybod mwy am y broses gynllunio yma

Gallwch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf yma neu ein dilyn ni ar Twitter. Os bydd arnoch angen rhagor o wybodaeth, gallwch ffonio’r tîm cysylltiadau cymunedol ar 0800 990 3567.

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect