Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large

Blog y prosiect

Thursday, April 06, 2017

Sut allwch chi ddweud eich bod wedi ystyried twristiaeth a chithau’n dal i fwriadu codi llinell uwchben?

gan Jacqui Fenn, uwch swyddog caniatadau    Dyma gwestiwn a ofynnwyd i ni sawl tro wrth i ni ddatblygu ein cynlluniau. Gan fod twristiaeth yn bwysig i Ynys Môn a gogledd Gwynedd, rydym wedi ei hystyried ar bob cam o’r prosi...

Read complete article >

Monday, March 13, 2017

Pam rydych chi’n rhoi’r cysylltiad o dan y ddaear yn Ardal y Llynnoedd ond yn defnyddio cysylltiad uwchben yng ngogledd Cymru?

gan Jacqui Fenn, uwch swyddog caniatadau     Mae nifer o bobl wedi holi am ein gwaith yng ngogledd-orllewin Lloegr. Yn benodol, gofynnwyd i ni pam rydym yn bwriadu rhoi ceblau o dan y ddaear ym Mharc Cenedlaethol Ardal y Llynnoedd ond ...

Read complete article >

Monday, December 12, 2016

Wythnos ar ôl – pam ddylwn i gymryd rhan?

Gareth Williams, Uwch Reolwr y Prosiect Mae llawer ohonoch wedi gofyn i ni pam y dylech gymryd rhan ac a yw’ch sylwadau’n gwneud gwahaniaeth. Yn syml, trwy gymryd rhan yn yr ymgynghoriad, cewch ddweud wrthym beth sy’n bwysig i chi a...

Read complete article >

Friday, November 18, 2016

A fyddai modd i ni roi ein ceblau ar bont yn hytrach na mewn twnnel?

Gareth Williams, Uwch Reolwr y Prosiect, Prosiect Cysylltiad Gogledd CymruMewn digwyddiadau ymgynghori, ac yn y wasg, bu tipyn o drafod ar y posibilrwydd o roi'r ceblau y mae arnom eu hangen i gysylltu Wylfa Newydd ar drydedd bont y mae’n ...

Read complete article >

Tuesday, September 06, 2016

Mwy am Twnelu

Yn ein post diwethaf, mi soniais wrthych am y broses Drilio Cyfeiriadol Llorweddol (HDD) un o’r opsiynau ar  gyfer y dechnoleg rydym yn ystyried ei defnyddio i fynd o dan Afon Menai. Heddiw, rydym am sôn am dwnelu, yr opsiwn ar...

Read complete article >

Tuesday, August 30, 2016

Mwy am Drilio Cyfeiriadol LLorweddol (HDD)

Byddai’r cysylltiad newydd rydym yn ei gynnig ar Ynys Môn yn rhedeg uwchben y ddaear o Wylfa Newydd i’r dwyrain o Langefni. I gysylltu â'r tir mawr, mae’n rhaid inni groesi Afon Menai wrth gwrs ac rydym eisoes wedi cyhoe...

Read complete article >

Wednesday, June 15, 2016

VEX

Mae ein gwaith ar brosiectau ledled y wlad yn rhoi cyfle go iawn i ni wneud gwahaniaeth i’r cymunedau lle rydym yn gweithio. Yn y gogledd, rydym wedi bod yn gwneud llawer o waith gydag ysgolion lleol.Mae egni a deallusrwydd ein plant yn ddau o&...

Read complete article >

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect