Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large

Hafan


Mae ein gwaith i gysylltu Wylfa Newydd yn dal i symud ymlaen yn dda. Fel rhan o’r gwaith, rydym wedi adolygu’r ymateb a gawsom, wedi cynnal rhagor o astudiaethau ac wedi siarad â pherchnogion tir ar hyd y llwybr arfaethedig i’n helpu i ganfod ffyrdd o leihau effeithiau ein cynlluniau.

Mae ein golygfannau rhyngweithiol a’n ffilmiau gyrru trwodd yn dangos sut y gallai’r ail gysylltiad o Wylfa Newydd i Bentir yng ngogledd Gwynedd edrych.

Gallwch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf yma neu ein dilyn ar Twitter. Os bydd arnoch angen rhagor o wybodaeth, gallwch ffonio’r tîm cysylltiadau cymunedol ar 0800 990 3567.

Amseriad ein cais

Ein bwriad ni o’r dechrau oedd ymgeisio am ganiatâd ar gyfer y cysylltiad arfaethedig ar ôl i Horizon gyflwyno’u cais nhw am atomfa i’r Arolygiaeth Gynllunio. Mae Horizon wedi dweud yn awr na fyddant yn cyflwyno’u cais i’r Arolygiaeth Gynllunio tan ddiweddarach eleni ac felly rydym ni wedi penderfynu gohirio ein cais ninnau hefyd.

Cewch ragor o gyfle i ddweud eich dweud ac i gyflwyno’ch sylwadau’n uniongyrchol i’r Arolygiaeth Gynllunio i’w hystyried pan fyddwn ni wedi cyflwyno’n cais. Cewch wybod mwy am y broses gynllunio yma.

Cydweithio â Llywodraeth Cymru ar drydedd bont dros Afon Menai

Mae Llywodraeth Cymru wedi symud ymlaen â’u cynlluniau ar gyfer trydedd bont dros Afon Menai. Gallwch chi darllen sut rydym yn gweithio efo’r Llywodraeth Cyru yma.

Ein cynlluniau diweddaraf

Cewch weld cynlluniau manwl yn dangos sut y gallai ail gysylltiad Wylfa Newydd edrych, yn cynnwys y mannau lle bwriedir rhoi’r peilonau a thwnnel o dan Afon Menai.


Beth ddywedoch chi wrthym ni

Mae pobl wedi cynnig llawer o sylwadau manwl a defnyddiol ar bob cam o’n prosiect. Ar ein blog, rydym yn ystyried rhai o’r materion a godwyd ac yn esbonio sut y mae’ch ymateb chi wedi dylanwadu ar y prosiect. 

Sut y gallai’r cysylltiad edrych

Gallwch yrru trwy rannau o'r llwybr, ymweld â golygfannau yn eich ardal chi a gweld sut y gallai’r ail gysylltiad edrych yn ein casgliad o luniau a ffilmiau.

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect