Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large

Hafan


Adolygu’ch ymateb 

Diolch i bawb a gymerodd ran yn ein hymgynghoriad yn ddiweddar. Mae ein bwletin cymunedol diweddaraf yn esbonio sut y mae’ch ymateb chi’n ein helpu ni i adolygu ein gwaith a beth rydym yn ei wneud yn awr.  

Yn ogystal, rydym wedi paratoi golygfannau rhyngweithiol a ffilmiau gyrru trwodd sy’n dangos sut y gallai’r ail gysylltiad edrych. 

Gallwch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf yma neu ein dilyn ar Twitter. Os bydd arnoch angen rhagor o wybodaeth, gallwch ffonio’r tîm cysylltiadau cymunedol ar 0800 990 3567.

Ein gwaith yng ngorllewin Gwynedd

Mae gwaith uwchraddio pwysig ar y ffordd i’r rhwydwaith trydan ger Bryncir, gorllewin Gwynedd. Rydym yn cynnal ymgynghoriad ar y gwaith hwn rhwng 30 Mawrth a 27 Ebrill 2017. Cewch ddysgu mwy a gwybod sut i gyflwyno’ch ymateb yma.

Ein cynlluniau diweddaraf

Yn awr, cewch weld cynlluniau manwl yn dangos sut y gallai ail gysylltiad Wylfa Newydd edrych, yn cynnwys y mannau lle bwriedir rhoi’r peilonau a thwnnel o dan Afon Menai.


Beth ddywedoch chi wrthym ni

Mae pobl wedi cyflwyno llawer o ymateb manwl a buddiol. Ar ein blog, rydym yn ystyried rhai o’r materion a godwyd ac yn esbonio sut y mae’ch ymateb wedi dylanwadu ar y prosiect.

Sut y gallai’r cysylltiad edrych

Gallwch yrru trwy rannau o'r llwybr, ymweld â golygfannau yn eich ardal chi a gweld sut y gallai’r ail gysylltiad edrych yn ein casgliad o luniau a ffilmiau.

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect