Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large

Hafan


Mae ein gwaith i gysylltu Wylfa Newydd yn dal i symud ymlaen yn dda. Fel rhan o’r gwaith, rydym wedi adolygu’r ymateb a gawsom, wedi cynnal rhagor o astudiaethau ac wedi siarad â pherchnogion tir ar hyd y llwybr arfaethedig i’n helpu i ganfod ffyrdd o leihau effeithiau ein cynlluniau.

Mae ein golygfannau rhyngweithiol a’n ffilmiau gyrru trwodd yn dangos sut y gallai’r ail gysylltiad o Wylfa Newydd i Bentir yng ngogledd Gwynedd edrych.

Gallwch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf yma neu ein dilyn ar Twitter. Os bydd arnoch angen rhagor o wybodaeth, gallwch ffonio’r tîm cysylltiadau cymunedol ar 0800 990 3567.

Amseriad ein cais

Ein bwriad ni o’r dechrau oedd ymgeisio am ganiatâd ar gyfer y cysylltiad arfaethedig ar ôl i Horizon gyflwyno’u cais nhw am atomfa i’r Arolygiaeth Gynllunio. Mae Horizon wedi dweud yn awr na fyddant yn cyflwyno’u cais i’r Arolygiaeth Gynllunio tan y flwyddyn nesaf ac felly rydym ni wedi penderfynu gohirio ein cais ninnau hefyd.

Cewch ragor o gyfle i ddweud eich dweud ac i gyflwyno’ch sylwadau’n uniongyrchol i’r Arolygiaeth Gynllunio i’w hystyried pan fyddwn ni wedi cyflwyno’n cais. Cewch wybod mwy am y broses gynllunio yma.

Ein cynlluniau diweddaraf

Cewch weld cynlluniau manwl yn dangos sut y gallai ail gysylltiad Wylfa Newydd edrych, yn cynnwys y mannau lle bwriedir rhoi’r peilonau a thwnnel o dan Afon Menai.


Beth ddywedoch chi wrthym ni

Mae pobl wedi cynnig llawer o sylwadau manwl a defnyddiol ar bob cam o’n prosiect. Ar ein blog, rydym yn ystyried rhai o’r materion a godwyd ac yn esbonio sut y mae’ch ymateb chi wedi dylanwadu ar y prosiect. 

Sut y gallai’r cysylltiad edrych

Gallwch yrru trwy rannau o'r llwybr, ymweld â golygfannau yn eich ardal chi a gweld sut y gallai’r ail gysylltiad edrych yn ein casgliad o luniau a ffilmiau.

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect