Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large

Hafan


Ymgynghoriad olaf ar y llwybr cyfan wedi agor: 5 Hydref tan 16 Rhagfyr 2016

Dyma gyfle i weld cynlluniau manwl yn dangos sut y gallai ail gysylltiad Wylfa Newydd edrych, yn cynnwys y mannau lle bwriedir rhoi’r peilonau a thwnnel o dan Afon Menai.

Mae’r llwybr wedi’i addasu mewn rhai mannau ers ein cyhoeddiad diwethaf ac rydym yn bwriadu gwneud newidiadau i linell bresennol y peilonau er mwyn ein helpu i leihau’r effeithiau ar nifer o gymunedau a chartrefi.

Credwn mai ein cynlluniau ni yw’r dewis gorau ar sail yr holl wybodaeth sydd gennym hyd yma, ond gallent newid o hyd. Rydym yn awyddus i glywed eich barn chi am ein cynlluniau manwl i weld a oes ffyrdd y gallwn wneud mwy i leihau unrhyw effeithiau.

Gobeithio y cawn eich gweld yn un o’n digwyddiadau. Cewch wybod lle rydym ni yma.

Ein cynlluniau diweddaraf

Yn awr, cewch weld cynlluniau manwl yn dangos sut y gallai ail gysylltiad Wylfa Newydd edrych, yn cynnwys y mannau lle bwriedir rhoi’r peilonau a thwnnel o dan Afon Menai.


Ein gwaith blaenorol ni a’ch ymateb chi

Dros ddau gyfnod ymynghori, mae’ch ymateb chi wedi chwarae rhan bwysig yn dylanwadu ar ein cynlluniau ni ac mae wedi’n helpu i ddeall beth y mae gwahanol bobl, grwpiau cymunedol a chyrff arbenigol yn teimlo sydd bwysicaf iddyn nhw.

Sut y gallai’r cysylltiad edrych

Mae ein Llyfrgell Luniau a Ffilmiau’r Prosiect yn dangos yn fwy manwl o lawer sut y gallai’r ail gysylltiad edrych, a’r offer y gallai fod arnom eu hangen i’w adeiladu.

Cofrestru

Ymatebwch nawr   >

Mae’n debygol mai hwn fydd ein hymgynghoriad olaf ar y cysylltiad cyfan ac felly mae’n bwysig iawn eich bod yn cymryd rhan fel y gallwn ystyried eich barn.