Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large

Hafan


Cais wedi’i gyflwyno ar gyfer Prosiect Cysylltiad Gogledd Cymru National Grid

Rydym wedi cyflwyno ein cais am gysylltiad newydd ag atomfa Wylfa Newydd i’r Arolygiaeth Gynllunio.

Ein bwriad yw cael ail linell o beilonau, yn cydredeg gan amlaf â’r llinell bresennol o’r Wylfa ar Ynys Môn i Bentir yng ngogledd Gwynedd.  Lle mae’r cysylltiad yn croesi Afon Menai, bwriadwn ei roi mewn twnnel. Mae angen i ni wneud newidiadau i’n his-orsafoedd presennol yn yr Wylfa a Phentir hefyd.

Mae ein cais yn ffrwyth wyth mlynedd o waith a thri chyfnod ymgynghori.  Hoffem ddiolch i’r perchnogion tir, y trigolion a’r rhanddeiliaid sydd wedi cydweithio â ni i ddatblygu ein cynlluniau.

Cewch ragor o wybodaeth a map o’n cynlluniau yng nghylchlythyr diweddaraf y prosiect.

A ninnau wedi cyflwyno ein cais, yr Arolygiaeth Gynllunio sy’n gyfrifol am symud ymlaen â’r broses.

Yr Arolygiaeth Gynllunio sy’n gyfrifol am archwilio ceisiadau cynllunio seilwaith cenedlaethol fel Prosiect Cysylltiad Gogledd Cymru.  Maen nhw’n argymell i Ysgrifennydd Gwladol perthnasol Llywodraeth y Deyrnas Unedig a ddylid caniatáu Gorchymyn Caniatâd Datblygu neu beidio a hwnnw neu honno sy’n penderfynu’n derfynol a yw’r prosiect yn cael caniatâd.

Cewch weld holl ddogfennau ein cais ar wefan yr Arolygiaeth Gynllunio.

Mae cyfle i chi gymryd rhan yn y broses gynllunio a chyflwyno gwybodaeth i'r Arolygiaeth Gynllunio ei hystyried ochr yn ochr â'n cais ni.

Mae manylion sut i gymryd rhan i’w gweld ar eu gwefan.

Gwaith National Grid yn cynnal arolygon yn Afon Menai

Trwy gydol yr hydref, rydym yn cynnal arolygon daearegol yn Afon Menai ac efallai y gwelwch ein llwyfan arolygon yno. 

Sut y gallai’r cysylltiad edrych

Gallwch weld sut y gallai’r ail gysylltiad edrych yn ein casgliad o luniau a ffilmiau.

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect