Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large

Hafan


Adolygu’ch ymateb 

Diolch i bawb a gymerodd ran yn ein hymgynghoriad yn ddiweddar. Mae ein bwletin cymunedol diweddaraf yn esbonio sut y mae’ch ymateb chi’n ein helpu ni i adolygu ein gwaith a beth rydym yn ei wneud yn awr.  

Yn ogystal, rydym wedi paratoi golygfannau rhyngweithiol a ffilmiau gyrru trwodd sy’n dangos sut y gallai’r ail gysylltiad edrych. 

Gallwch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf yma neu ein dilyn ar Twitter. Os bydd arnoch angen rhagor o wybodaeth, gallwch ffonio’r tîm cysylltiadau cymunedol ar 0800 990 3567.

Ein gwaith yng ngorllewin Gwynedd

Mae gwaith uwchraddio pwysig ar y ffordd i’r rhwydwaith trydan ger Bryncir, gorllewin Gwynedd. Diolch am eich ymateb i’n hymgynghoriad yn ddiweddar.  Cewch ddysgu mwy yma.

Ein cynlluniau diweddaraf

Yn awr, cewch weld cynlluniau manwl yn dangos sut y gallai ail gysylltiad Wylfa Newydd edrych, yn cynnwys y mannau lle bwriedir rhoi’r peilonau a thwnnel o dan Afon Menai.


Beth ddywedoch chi wrthym ni

Mae pobl wedi cyflwyno llawer o ymateb manwl a buddiol. Ar ein blog, rydym yn ystyried rhai o’r materion a godwyd ac yn esbonio sut y mae’ch ymateb wedi dylanwadu ar y prosiect.

Sut y gallai’r cysylltiad edrych

Gallwch yrru trwy rannau o'r llwybr, ymweld â golygfannau yn eich ardal chi a gweld sut y gallai’r ail gysylltiad edrych yn ein casgliad o luniau a ffilmiau.

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect